Ako pracujeme?


  1. Oboznámime sa s Vami a na základe stavu konkrétnych porastov doporučíme vhodný prípravok a dávku na hektár.
  2. Vyhodnotíme a zdokumentujeme Vami vybrané porasty počas celej vegetácie v určitých časových intervaloch.
  3. Graficky a numericky spracujeme všetký zozbierané materiály po uplynutí sezóny spolu s hektárovými výnosmi a vyčíslením prínosu aplikácie našich prípravkov.