Prípravky Galleko pomáhajú oziminám

Letný oddych je pre väčšinu ľudí v plnom prúde, poľnohospodári však zberajú plody svojej práce. V tomto roku sa zdá, že hustosiate oziminy prinesú o 8 – 12 % vyššie úrody, k čomu na niektorých podnikoch dokázateľne prispeli aj naše prípravky. Nakoľko budú úrody podľa odhadov vyššie aj v iných európskych krajinách, pravdepodobne výkupná cena bude nižšia ,a tak ani výsledný ekonomický efekt nebude...
read more

Prípravky Galleko a oziminy na začiatku jari

V čase písania tohto článku atakuje vonkajšia teplota vzduchu plusové rekordy. Je to akési voľné pokračovanie jesene s neznámym koncom. Jar sa obyčajne začína regeneráciou porastov ozimín, a to hneď vtedy, ako to pôdno-klimatické podmienky dovolia. Tento agrotechnický zásah bude dôležitý vzhľadom na stav porastov repky olejky ozimnej, pšenice ozimnej a ostatných ozimných obilnín. Je veľmi...
read more

Morenie osív jarných plodín, alebo ak sa nás jar opýta…

Ak hovoríme o morení osív jarných plodín, máme na mysli hlavne jačmeň jarný. Pri tejto plodine máme totiž najväčšie skúsenosti, časové i plošné – roky používania a tisícky hektárov v celej SR (od januára 2013 aj v ČR). A je potrebné podotknúť,že výsledky úrod z praxe sú pozitívne. Čo myslíme pod pojmom primorenie? Aký má význam? Čo nám prináša? Niekoľko myšlienok na úvod: Jačmeň jarný je...
read more

Prípravky Galleko v porastoch ozimných plodín na jeseň

Jeseň sa oficiálne (podľa astronómov) začala 22. septembra o 22. hodine a 44. minúte. Je to najťažšie a najzložitejšie obdobie v práci každého pestovateľa: zber, sejba, orba, ošetrovanie  porastov a do toho počasie, ktoré vplýva na organizáciu práce, priebeh, termíny či nervy a stresy zainteresovaných. Ak hovoríme o ozimných plodinách, myslíme tým dve najrozšírenejšie – repku olejku ozimnú...
read more

Pomoc a podpora porastov na jeseň

V čase písania tohto článku trápili celé Slovensko teploty, ktoré nám závideli aj v Egypte. V najprodukčnejších oblastiach už bolo po žatve, mizli posledné balíky slamy a s rozdielnym úspechom sa vykonávala podmietka. Pokiaľ sa nezameriame iba na nákupné ceny repky a pšenice (ktoré klesajú ako ekonomický rast), bola tohtoročná žatva úspešná. Začiatok vegetácie na jar bol opäť špecifický. Jar sa...
read more