Zvýšte prínos z hektára repky olejnej o stovky eur

Pomôžeme vám zefektívniť pestovanie repky, najmä teraz, v čase poklesu cien komodít. Prečo? Pretože práve vtedy, keď je nedostatok financií, oveľa viac premýšľate, ktorá investícia vám skutočne prinesie efekt. Ako? Aplikáciou prípravku Galleko koreň na listy repiek počas jesene v dávke 0,4 – 0,8 l/ha Pokus č.1 Pokus...
read more

Výsledok stimulácie kukurice a slnečnice

Opäť sme testovali výkonnosť a efektivitu, tentokrát prípravku Galleko Rast, na kukurici a slnečnici. Výsledkom je zvýšenie úrody o 0,2 t/h a prínos z aplikácie + 73 € na ha...
read more

Jarné ošetrenie porastov repky a pšenice

Počasie síce pestovateľov zaskočilo, je potrebné sa však pripraviť na jarné ošetrenie porastov repky a pšenice. Galleko odporúča prípravky, ktoré boli vyvinuté inováciou pôvodnej značky FORSOL®. O kvalite našich prípravkov a významnom efekte pre vás – pestovateľov, svedčí aj vaša spokojnosť a neustále narastajúce plochy poľnohospodárskych plodín, ktoré spoločne ošetrujeme v súčasnosti a...
read more

Pšenica – použitie prípravkov počas vegetácie

Pšenica a obilniny Dávkovanie všeobecne: 0,4 l/h – silné a kvalitné porasty 0,6 l/h – stredne kvalitné porasty 0,8 l/h – málo kvalitné porasty Koreň – zosilnenie a vyrovnanie porastu, odstránenie nadbytočných odnoží Univerzál – zakorenenie a podpora odnožovania Kvet a plod – zvýšenie príjmu N, potravinárska kvalita Autorom obrázku na indexe je artist in doing...
read more

Repka – použitie prípravkov počas vegetácie

Repka ozimná Dávkovanie všeobecne: 0,4 l/h – silné a kvalitné porasty 0,6 l/h – stredne kvalitné porasty 0,8 l/h – málo kvalitné porasty Koreň – jesenná i jarná aplikácia na riedke porasty do 45 ks/m2. Univerzál – jesenná aplikácia na husté porasty nad 45 ks/m2, spoločná aplikácia s R a E pri zamokrených parcelách. Kvet a plod – zvýšenie HTS, protistresová...
read more