Záchrana pre ozimné plodiny

Vhodná stimulácia – záchrana pre ozimné plodiny Ani ten najväčší pesimista v SHMÚ nepredpokladal, že predpoveď počasia mu otvorí cestu k väčšine národa. Stačilo len povedať na celý rok, že počasie bude pekné a slnečné. Čo to ale znamenalo pre nás poľnohospodárov? Zvýšené náklady na agrotechnické zásahy, na ochranu rastlín, na zavlažovanie a výživu. Napriek každej snahe pestovateľov je efekt z...
read more

Novinky v metodike pestovania pšeníc

Pridaním 0,7 l Humineru a 0,7 l Fruiteru k moridlu na 1 tonu osiva pripravíme osivo na lepšie vzchádzanie. Fruiterom zvýšime energiu klíčenia a Huminerom zlepšíme zakorenenie. Súčasne účinkami obidvoch prípravkov nastimulujeme a „prebudíme“ osivo k rýchlejšiemu naštartovaniu do vegetácie....
read more