Galleko špeciál na pšenicu ozimnú

galleko_specialKrátko po vzídení pšenice ozimnej – dňa 14.11.2012.

Galleko špeciál pridaný k moridlu v dávke 1 l/ha