Cukrová repa


Cukrová repa

List – skvalitnenie listového aparátu, regeneračná schopnosť poškodených častí

Rast – zosilnenie porastu, protistresová ochrana, zrýchlenie rastu a vývoja rastlín

Kvet a plod – zvýšenie cukornatosti, silná protistresová ochranaCukrová repa - metodika

Dávkovanie všeobecne: 0,5 – 0,8 l/ha