Mak a horčica


Ma a horčicaKoreň – na riedke porasty

Univerzál – zvýšenie príjmu živín, zvýšenie vývoja podzemnej i nadzemnej časti rastliny, odolnosť voči stresu

Kvet a plod – zvýšenie HTS, protistresová ochrana

mak-a-horcica2

Dávkovanie všeobecne:

  • 0,4 l/ha – silné a kvalitné porasty
  • 0,6 l/ha – stredne kvalitné porasty
  • 0,8 l/ha – slabé a málo kvalitné porasty