Repka ozimná


Repka ozimná

Koreň – jesenná i jarná aplikácia na riedke porasty do 45 ks/m2

Univerzál – jesenná aplikácia na husté porasty nad 45 ks/m2

Kvet a plod – zvýšenie HTS, protistresová ochranaRepka ozimná - metodika

Dávkovanie:

  • 0,4 l/ha – silné a kvalitné porasty
  • 0,6 l/ha – stredne kvalitné porasty
  • 0,8 l/ha – slabé a málo kvalitné porasty