Zemiaky


zemiaky(sadbové, škrobárenské, konzumné)

Galleko univerzál logo Galleko list logo
zvýšenie príjmu živín zvýšenie rýchlosti rastu a regenerácie poškodených pletív, zvýšenie úrody a kvality

 

Metodika - zemiaky

Dávkovanie všeobecne: 0,8 l/ha