Morenie osív jarných plodín, alebo ak sa nás jar opýta…

zrnoAk hovoríme o morení osív jarných plodín, máme na mysli hlavne jačmeň jarný. Pri tejto plodine máme totiž najväčšie skúsenosti, časové i plošné – roky používania a tisícky hektárov v celej SR (od januára 2013 aj v ČR). A je potrebné podotknúť,že výsledky úrod z praxe sú pozitívne.

Čo myslíme pod pojmom primorenie? Aký má význam? Čo nám prináša?

Niekoľko myšlienok na úvod: Jačmeň jarný je dôležitá poľnohospodárska plodina pre potravinárske, kŕmne účely. Jeho význam z dôvodu narastajúceho  počtu obyvateľov a zvýšeného záujmu o výrobky z neho vzrastá. Je vhodný do našich výrobných podmienok. Má krátku vegetačnú dobu, iba 120 dní pre vytvorenie úrody a slabší koreňový systém,a preto je silne ovplyvnený počasím , ktoré je čoraz vrtkavejšie.

Sejba je aktuálna čo najskôr na jar, aby bola maximálne využitá zimná vlaha. Napriek tomu, že sa každý pestovateľ snaží dôsledne dodržať všetky agrotechnické zásady, medziročné rozdiely v úrodách bývajú značné.

Prečo?

Sucho sa strieda s nadmernými zrážkami, nízke teploty (až mrazy) s vysokými. A tiež rozloženie zrážok počas vegetácie nie je ani zďaleka optimálne.

Výsledok – slabý rast, vystresované rastliny – nízka úroda – zlá ekonomika.

Počasie riadiť nemôžeme (našťastie). Do určitej miery však môžeme ovplyvniť jeho pôsobenie.

Pri rozumnej agrotechnike, technologickej disciplíne a celkovom prístupe môžeme byť úspešní.

Firma Forsol už roky pôsobí v SR a ako sme už spomenuli, od januára 2013 aj v ČR. Na tento účel ponúka prípravok, ktorý je vylepšenou formou dvojice prípravkov HuminerFruiter. Tie sa ako prídavky do morenia osív aplikovali spolu s moridlami.

Výsledkom inovačného snaženia našej firmy je Galleko špeciál.

Galleko špeciál obsahuje:

  • humínové kyseliny
  • amínokyseliny
  • oligopeptidy
  • výťažok z morských rias
  • rastové hormóny
  • N, P, K, Mg, S, Mo, B, Cu

Čo podporuje:

Klíčenie, čo je proces ovplyvnený fytohormónmi.V klíčiacich semenách sa tvorí auxín, ktorý sa transportuje do ďalších častí. Z prítomných bielkovín sa uvoľňuje tryptofán – prekurzor auxínu. Prídavok k moreniu je možnosť stimulácie klíčenia a vzchádzania rastlín. Zároveň tieto látky pôsobia aj počas ďalšieho obdobia vegetácie.

Fytohormóny pozitívne vplývajú na rozvoj koreňovej sústavy. To je základ pre celkový rast a vývin rastlín.

Auxíny v spolupráci so spomenutými kyselinami zvyšujú aktivitu dýchacích enzýmov a obsah ATP v bunkách. Pozitívne vplývajú na premenu zásobných látok v semene na látky jednoduché, rozpustné vo vode a transformovateľné v rastline (glukóza).

Výsledkom je intenzívnejšie dýchanie klíčiacej rastliny, rast korienka a celkový rýchlejší vývoj a rast celej rastliny.

Zrýchlenie rastu a vývoj mohutnej koreňovej sústavy má zásadný vplyv na ďalší vývoj,odnoženie a tvorbu klasov čo vedie ku konečnému cieľu – úrode.

Mohutnejšie korene majú totiž vyššiu „produktivitu práce“. Dokážu odberať vodu a výživu z väčšieho pôdneho priestoru a tak zabezpečiť lepšiu výživu pre nadzemné časti.

Fytohormóny podporujú:

  • delenie buniek (rast)
  • zvýšenie odolnosti voči vysokým teplotám
  • obmedzovanie apikálnej dominancie rastového vrcholu (podpora vetiev a odnoží)
  • spomaľovanie starnutia pletív.

Špeciál počas rastu zvyšuje podiel produktívnych odnoží na ich celkovom počte. Produktívne a dobre živené odnože efektívne využívajú živiny a priamo zvyšujú úrodu.

Pri pestovaní jačmeňa jarného ide o to, aby sme urýchlili klíčenie, vzchádzanie, a čo najskôr dosiahli zapojený porast. Ten je potom schopný lepšie odolávať negatívnym faktorom.

Toto urýchlenie môže znamenať 6-7 dní. Na prvý pohľad sa to nezdá veľa, ale v podmienkach sucha to môže mať zásadný význam pri tvorbe úrody a kvality.

Morenie osív je najefektívnejší spôsob ochrany mladých rastlín proti škodlivým činiteľom (choroby, škodcovia).

Moridlá sa počas rokov zdokonaľovali a rozširovalo sa spektrum ich účinku. Pribúdajúce patogény a „vytrénovaní“ škodcovia prinútili výrobcov zlepšiť vlastnosti moridiel.

Použitie:  Pridáva sa k moridlám a spolu sa aplikuje (TM) na osivá. Prípravok je miešateľný so všetkými registrovanými moridlami v SR. Dávka 1 l/1 t osiva (obilniny).

Výhoda – aplikácie TM s moridlom si nevyžaduje čas a náklady navyše, cca 7 eur/ha tvorí zlomok nákladov na pestovanie plodiny.

Osivo- už od momentu sejby je aktivované prítomnými účinnymi látkami a mladé rastliny sú podporované vo vývoji a chránené pred stresom. Antistresovo „pohladená“ a „spokojná“ rastlina lepšie prijíma živiny a má výkonnejšie orgány, ktoré tvoria úrodu. Náklady na pestovanie sa efektívnejšie využijú a zhodnotia.

Galleko špeciál je z prírodných zdrojov vhodný aj do ekologického poľnohospodárstva (je oficiálne zaregistrovaný v SR aj ČR).

V úvode článku som písal o morení jarných plodín. Ale Galleko špeciál je vhodný aj na morenie osív iných plodín. Principiálne vlastne všetkých. Teda aj osív kukurice, strukovín, olejnín, zeleniny, hľúz zemiakov.

Je veľmi vhodné aj na zakoreňovanie odrezkov ovocných a okrasných drevín.

Má veľmi široké využitie, a to je predmetom neustáleho skúmania a skúšania.

Veľmi zaujímavé výsledky sa ukazujú pri aplikácii v olejninách.

Mak siaty je plodina veľmi citlivá na dostatok vlahy, hlavne na začiatku vegetácie, kedy sa má utvoriť zapojený porast.

Vzhľadom na drobné semená, výsevok a číhajúce nebezpečenstvá voči mladým rastlinám (choroby, krytonos koreňový) je použitie Galleko špeciál ako prídavku k moreniu osiva maku.

Rastliny sa vyvíjajú rýchlejšie, rovnomernejšie. Zároveň sa zníži úbytok vplyvom škodlivých činiteľov. Mohutná koreňová sústava má takisto priamy pozitívny vplyv na rozvoj produktívnej nadzemnej časti a úrody.

Galleko špeciál je vhodný do každej plodiny (osivo, sadba).

Musím však upozorniť, že morenie je vhodné len na nemorených materiáloch. Týka sa to hlavne osív kukurice, slnečnice aj niektorých obilnín.

Pri druhom morení už namoreného osiva riskujeme, že nová vrstva už nebude kompaktná. Preto takéto osivá (sadbu) neodporúčame moriť.

Je vhodnejšie naše prípravky naše prípravky aplikovať do porastu (na list). Aj takéto aplikácie majú dobré výsledky.