Prípravky Galleko pomáhajú oziminám

foto_pole_09_2014_celyLetný oddych je pre väčšinu ľudí v plnom prúde, poľnohospodári však zberajú plody svojej práce. V tomto roku sa zdá, že hustosiate oziminy prinesú o 8 – 12 % vyššie úrody, k čomu na niektorých podnikoch dokázateľne prispeli aj naše prípravky.

Nakoľko budú úrody podľa odhadov vyššie aj v iných európskych krajinách, pravdepodobne výkupná cena bude nižšia ,a tak ani výsledný ekonomický efekt nebude podľa želania pestovateľov.

Naši pestovatelia i napriek všetkým skutočnostiam musia už myslieť na nové, budúcoročne úrody.

Ku kvalite a kvantite chce prispieť aj naša firma Forsol SK svojimi prípravkami rady GALLEKO.

Spoločným cieľom pestovateľov a našej firmy pre jesenné založenie úrody sú:

  • Optimálne husté a zapojené porasty
  • Silné ,vitálne rastliny s dobre vyvinutou koreňovou sústavou

Nie je treba zdôrazniť ,že dosiahnuté úrody sú komplexom mnohých faktorov prírodných aj ľudských . Sú to :

  • Kvalita pôdy a agrotechnika
  • Prvky klímy a počasia
  • Kvalita osiva jeho príprava a správna sejba
  • Primeraná výživa a hnojenie v súvislosti s druhom a odrodou plodiny a ekologických faktorov.

V tomto článku chceme na výsledkoch z minulého roku poukázať na dobrú účinnosť prípravkov rady Galleko® a ponúknuť všetkým pestovateľom možnosť zamyslieť sa nad ich využitím v novej sezóne.

Prípravok Galleko špeciál.

Apex Topoľčany – pšenica

Variant Prípravok Dávka l/ha Úroda %
Kontr. x x 6,9 t 100
1 G.špeciál 1 l/t 7,2 t 104,3

Prípravok je určený aj na primorenie repky ozimnej a všetkých ozimných obilnín.

Jeho účinnosť je založená na kvalitných humínových látkach a auxínoch, ktoré výrazne napomáhajú klíčeniu a rovnomernému vzchádzaniu zasiateho osiva.

Dôležitou súčasťou prípravku sú výťažky z morských rias pôsobiace ako antistres, ktorý zmierňuje účinky prudkého striedania teplôt, sucha aj pôsobenia pesticídov.

Neodmysliteľnou súčasťou Špeciálu je aj primerané množstvo základných aj doplnkových výživových prvkov N,P,K,S,Mo,B,Mg, ktoré pomáhajú dobrému vývoju a zdravotnému stavu mladých rastlín a priebehu fotosyntézy.

2.

Pre dosiahnutie požadovaného cieľa pridávame prípravok k moreniu osiva repky ozimnej v dávke 12 l/t osiva a u obilnín 1 l/t osiva.

Prípravok Galleko koreň.

PD Levice – repka

Variant Prípravok Dávka l/ha Výnos %
Kontr. x x 2,76 100 %, Goza, Ladoga
1 G.koreň 0,7 3,02 109,4

Porasty repky ozimnej , ktorých osivo nebolo primorené prípravkom Galleko špeciál môžeme pripraviť na prezimovanie prípravkom Galleko koreň, ktorý použijeme v štádiu 3 -4 pravého listu v dávke 0,4 -0,7 l/ ha podľa zdravotného stavu a hustoty porastov.

Účinok tohto prípravku spočíva vo vzájomnom pôsobení humínových látok , auxínov, antistresových látok a výživových prvkov. Spolu pomáhajú vytvoriť silný koreňový systém s bohatým vlásnením pre dostatočný príjem vody a živín s pôdy. Zároveň umožnia vytvoriť zdravý a hrubý koreňový kŕčok rastliny s veľkým množstvom zdravých pupeňov- vetiev. V prípade prudkého rastu rastlín pôsobí aj ako morforegulátor.

Prípravok Galleko univerzál:

PD Nižný Hrušov – pšenica

Variant Prípravok Dávka Výnos % %
Kontr. x x 4,39 100 100
1. G.univerzál 0,7 5,00 113,8 113,8

201409Tento využijeme pri ozimných obilninách , kde sme pri morení nepoužili Galleko špeciál. Umožní nám pripraviť porasty obilnín na zimu podobne ako pri repke ozimnej prípravok Galleko koreň, vytvorením bohatej koreňovej sústavy a kvalitného porastu schopného prekonať nástrahy zimy.

Použijeme dávku 0,4 -0,6 l /ha opäť v závislosti od zdravotného stavu a hustoty porastu a to vo fáze 3 – 5 pravého listu.

Podľa doterajších preukázateľných skúseností s našimi prípravkami môžeme predpokladať, že nimi ošetrené porasty dokážu pri normálnom priebehu počasia, bez extrémnych výkyvov, prežiť zimné obdobie v požadovanom zdravotnom stave a kondícii a na jar naštartovať plynule svoju vegetáciu.

Zároveň sme pre Vás pripravili zaujímavú a výhodnú jesennú akciu, vďaka ktorej bude ekonomický prínos prípravkov Galleko® ešte výraznejší. Tešíme sa na spoluprácu i stretnutia s Vami na porastoch.