Prípravky Galleko v lete

Motto: Natura parendo vincitur – Prírodu možno poraziť poslušnosťou (F. Bacon)

Je obdobie zberu repky ozimnej a husto siatych obilnín. Ostatné pestované plodiny však vegetujú a tak je možné zasiahnuť do ich života podľa možnosti pozitívne.

KukuricaKUKURICA SIATA

Táto teplomilná rastlina je v tomto roku ťažko skúšaná. Podlieha negatívnym stresom – zrážky, prísušky, ale hlavne teplota.

V mnohých prípadoch neskorý termín sejby pre nepriaznivé počasie. V máji – začiatkom júna sme pozorovali na mnohých porastoch antokyánové zafarbenie zapríčinené nízkymi teplotami (pod 10 °C). Slabý odber P znamená slabý rast rastlín. Rastliny, ktoré boli podporené prípravkami Galleko rast a Galleko list sa vyvíjajú lepšie a v súčasnosti tvoria generatívne orgány.

Je veľmi dôležitá teplota vzduchu a obsah vody v pôde. A tiež obsah N, P, K, B, Zn, S.

Galleko arider má vplyv na:

 • vodný režim rastliny
 • zdravotný stav
 • príjem živín a metabolizmus
 • poskytuje antistresovú ochranu

Je možné aplikovať ho prakticky počas celej vegetácie. Ak nebol použitý TM s Galleko listom, možno ním ošetriť porasty aj v súčasnosti. Dávka 0,3 l / ha.

Galleko kvet a plod pôsobí na kvalitu produkcie.

 • zvyšuje príjem P, S
 • zvyšuje výkon fotosyntézy
 • zvyšuje príjem vody a jej udržanie v rastlinách ( čím sa zvýši HTS )
 • silný adaptogénny účinok

Aplikácia – pred kvetom – až po odkvitnutí. Dávka – 0,5 – 0,8 l / ha.

Možnosť TM s Galleko arider, pričom sa vytvorí mohutná protistresová ochrana a rastlina úspešne prekonáva posledné prekážky, ktoré jej kladie prostredie na ceste do cieľa – zberu. Použitie TM s pesticídmi, resp. s listovými hnojivami je možné. Dávka vody – 250 – 350 l / ha (skôr vyššia hranica).

Teplota vzduchu: platí všeobecne ako aj pri použití pesticídov – neaplikovať pri teplotách nad 30 ° C. Ráno, neskoršie popoludní – vynechať poludňajšiu teplotnú kulmináciu.

SLNEČNICA ROČNÁ

Ponuka prípravkov Galleko je v prípade tejto plodiny podobná ako pri kukurici. Obidve plodiny sú teplomilné, majú mohutný habitus a listový aparát. Letné horúčavy niekedy zapríčiňujú búrky spojené (nedajbože) s ľadovcom. Vtedy má veľký význam použiť prípravok Galleko list, ktorý má dobrý regeneračný účinok (hlavne stonky). Zaceľuje rany a bráni tak sekundárnemu vniknutiu infekcie.

Galleko kvet a plod – rovnako ako pri kukurici, má vplyv na kvalitu úrody

CUKROVÁ REPA

Táto rastlina je počas veľkej časti vegetácie vystavená pôsobeniu stresu. Býva zaprí činený jednak prostredím – voda, teplota alebo početnými herbicídnymi vstupmi do porastu. Preto sme už na začiatku vegetácie (3 listy) odporúčali použiť Galleko arider:

 • antistresová ochrana
 • „úprava“ vodného režimu

Ak boli porasty ošetrené aj prípravkom Galleko list, získali mohutný fotosyntetický aparát, ktorý je podmienkou pre dobrú úrodu. V súčasnosti je aktuálne myslieť aj na kvalitu úrody – cukornatosť.

Galleko kvet a plod:

Možnosť aplikácie cca. do konca júla v dávke 0,7 – 0,8 l / ha. Nasmeruje prúd asimilátov tak, že sa ukladá väčšie množstvo cukru v buľve. Zvýšenie cukornatosti má popri dobrej úrode priamy vply na cenu.

SÓJA

Táto zaujímavá rastlina, ktorej pestovateľské plochy sa rozširujú vo viacerých oblastiach SR. Zakladanie porastu, sejba – boli poznačené počasím. Zrážky spôsobili nemožnosť vstupu na pozemky a tak sa agretechnický termín posúval. Následné ochladenie malo vplyv na celkový vývoj rastlín. Preto vyžadovala a potrebuje pomoc vo svojom ďalšom vývoji.

Galleko rast

Použitie :

5 – 6 lit./t
0,4 – 0,8 lit./ha

Zosilňuje rast rastlín a už v skorých rastových fázach zabezpečí antistresovú ochranu.

Galleko arider

0,2 – 03 lit./ha

 • hospodárenie s vodou
 • príjem živín
 • zmáčaný a penetračný účinok

Zlepšenie prieniku aplikovaných látok do rastliny, zosilnenie ich účinku. Galleko arider sa môže používať aj TM s hrebicídmi, čo má v prípade sóje dôležitý organizačný význam.

Galleko kvet a plod

Použitie: kvitnutie – začiatok tvorby plodov (51 – 75)

Prípravok má pozitívny vplyv na kvalitu úrody. Naviac – je to uvedené v inom článku – vhodnou kombináciou našich prípravkov je možné zvýšiť dolné poschodie strukov o 3,5 – 5,5 cm. Toto má veľký význam pri znižovaní zberových strát.

ZEMIAKY

Je to hlavne každodenná potravina. Zároveň sú dôležitá surovina na priemyselné spracovanie. Táto rastlina potrebuje na vytvorenie dobrej úrody bohatú listovú plochu. Preto je vhodné už v počiatočných fázach rastu podporiť zakorenenie, vyrovnanie a zapojenie porastu. V tomto môže pestovateľovi pomôcť použitie prípravku Galleko univerzál a Galleko list

Do zapojenia a uzavretia porastu dávka 0,8 lit./ha.

Tieto prípravky pomáhajú zabezpečiť :

 • dobré zakorenenie
 • vyrovnanie trsov
 • príjem živín
 • vyrovnanie plodov

Vhodné je doplniť technológiu pestovania o Galleko arider0,2 – 0,3 lit./ha (aj TM s herbicídom). Takto sa potom nad porastom vytvorí antistresový dáždnik až do zberu.

Poznámka : Tieto odporúčania sú všeobecné. Najlepšie je veci riešiť v konkrétnych porastoch, priamo a komplexne.

Galleko špeciál – prípravok do morenia osív.

Už niekoľko rokov sa používajú prípravky značky Forsol® pri morení osív. U osív obilnín (jačmeň, pšenica, raž) máme viacročné skúsenosti. Že sú pozitívne dokazujú stále sa rozširujúce pestovateľské plochy. Preto sme začali vyrábať Galleko špeciál, ktorý obsahom a účinkom zodpovedá dvojici prípravkov, ktoré sa predtým používali. V tomto roku sa aplikoval už nielen v SR, ale aj v ČR. Jeho pôsobenie sa postupne rozširuje aj do iných plodín (repka, sója, šošovica, ľan, zelenina).

Výhody tohoto prípravku sú ekonomické.

 • použitie spolu s moridlom
 • organizačné – do pôdy sa dostane spolu s osivom

Morenie osiva pšenice ozimnej : 1 lit./1 t osiva
Morenie osiva repky ozimnej : 12 lit./ 1 t osiva

Akékoľvek informácie, otázky – riešime telefonicky, e-mailom aj osobne.

Attribution Práva k obrázku na indexe a v článku patria kg.abhi