Prípravky Galleko v porastoch ozimných plodín na jeseň

Jeseň sa oficiálne (podľa astronómov) začala 22. septembra o 22. hodine a 44. minúte. Je to najťažšie a najzložitejšie obdobie v práci každého pestovateľa: zber, sejba, orba, ošetrovanie  porastov a do toho počasie, ktoré vplýva na organizáciu práce, priebeh, termíny či nervy a stresy zainteresovaných.

Ak hovoríme o ozimných plodinách, myslíme tým dve najrozšírenejšie – repku olejku ozimnúpšenicu ozimnú. Ostatné ozimné obilniny (jačmeň, raž, tritikale) sa pestujú (v porovnaní s pšenicou) na malých plochách. V princípe však pri ich pestovaní platia rovnaké pravidlá ako pre pšenicu.

V ostatných rokoch sa pri pestovaní poľnohospodárskych plodín používajú rôzne pomocné látky, ktoré počas vegetácie vplývajú na rast a vývoj rastlín. Používanie týchto látok má vzostupný trend. Príčina spočíva v priebehu počasia, ktorého rozmary sa každý rok prejavujú inak. Časté striedanie teplôt, sucha a vlhka nepriaznivo pôsobí na vývoj rastlín všeobecne.

Okrem toho, každý vstup do porastu s pesticídmi či hnojivami je zdrojom stresu. Vystresovaná rastlina (ako každý živý organizmus) nie je schopná normálne sa vyvíjať – prijímať vodu, živiny, rásť a poskytnúť dobrú úrodu. Toto má v konečnom dôsledku nepriaznivý vplyv na ekonomiku pestovania každej plodiny.

Firma FORSOL®SK  v súčasnosti pôsobí na trhu inovovaným radom prípravkov Galleko, ktoré vychádzajú z osvedčených výrobkov našej značky z uplynulých 5 rokov. Naše výrobky sú trendové a vyhovujú všetkým požiadavkám a potrebám, ktoré rastliny majú. Počas vegetácie sa s ich pomocou dajú riešiť nepriaznivé situácie v porastoch, ako aj zvýšenie pridanej hodnoty z kvalitných porastov. Prečo?

Prípravky Gallekozmesné, t.j. obsahujú niekoľko dôležitých zložiek, ktoré sa jedným prejazdom po poli dostanú do porastu.

Sú to nasledujúce zložky:

 • humínové kyseliny, fulvokyseliny
 • kvalitné aminokyseliny získané zo živočíšnych zdrojov
 • výťažky z morských rias (severné moria)
 • oligosacharidy
 • fytohormóny
 • makro a mikroprvky, ktoré „naštartujú“ fyziologické procesy v bunkách

Všetky tieto prípravky sú kvapalné a zaregistrované oficiálne ako vhodné aj do ekologického poľnohospodárstva. Naviac obsahujú aj nanočastice koloidného striebra. Ag (striebro) dokázateľne pôsobí proti rôznym patogénom. V synergii s pridaným fungicídom zvyšuje jeho účinnosť.

V jesennej časti vegetácie sú aktuálne prípravky, ktoré môžu pomôcť pri založení porastov ozimín a ich príprave na úspešné prezimovanie. Sú nimi Galleko koreň a Galleko univerzál.

Tieto prípravky sú určené do porastov ozimných plodín. Ich aplikáciu odporúčame už na jeseň. Rastliny v tomto období vytvoria mohutný koreňový systém. Zároveň nadzemná časť (listy) dodá zvýšenou produkciou fotosyntézy do zásobných pletív koreňov viac asimilátov (soli, cukry). Tieto látky sú dôležité pre úspešné prezimovanie a dobrý štart rastlín do 2. časti vegetácie na jar. Toto je dôvod, prečo odporúčame ošetrovať porasty už na jeseň. Skrátka – šťastie praje pripraveným.

Repka olejka ozimná

Vhodnosť pestovania tejto plodiny klesá od západných prímorských oblastí Európy smerom na východ. Preto si vyžaduje veľkú starostlivosť. Rastliny musia do obdobia zimnej dormancie dosiahnuť určitý habitus, aby nezamrzli:

 • mohutný koreňový systém (hlavný, vedľajšie koreňové vlásky)
 • koreňový kŕčok s priemerom min. 15-18 mm
 • na povrchu pôdy horizontálne rozložená prízemná ružica listov (8-10)
 • zatiahnutý rastový vrchol

Na dosiahnutie tohto cieľa pôsobí veľa faktorov – počasie, príprava pôdy, termín sejby, výsevok, výživa, hnojenia atď.

galleko_koren_t278x40   je prípravok, ktorý môže významne pomôcť dosiahnuť tento cieľ. Jeho aplikácia – čas, dávka, kombinácie – je rozdielna v závislosti od situácie. Skorá sejba, dostatočne hustý porast, rýchly rast. Je nutné potlačiť apikálnu dominanciu rastového vrcholu, aby repka neprerástla. Dávka Galleko koreňa 0,4-0,6l/ha v štádiu 2-4 pravých listov. Ideálne by bolo použiť 2 delené dávky, to sa však organizačne dá zvládnuť len výnimočne.

Skorá sejba, hustý porast, vlhko, dážď

V tomto prípade hrozí, že nadzemná časť predbehne vývoj koreňov, ktoré potom nemôžu dostatočne živiť mohutné listy. Navyše si rastliny v hustom poraste navzájom konkurujú a redukujú sa korene. V takomto prípade odporúčame Galleko univerzál na podporu rozvoja koreňov v dávke 0,6-0,8 l/ha, prípadne kombináciu s prípravkom Galleko koreň – podľa situácie.

Neskorá sejba, porast je v štádiu 3-4 listov, pokročilá jeseň

Ak je porast dostatočne hustý a aj celkový stav je taký, že sa oplatí s ním pracovať, musíme urýchlene konať. Toto je možné aj v priebehu novembra. Výsledky z týchto neskorých aplikácií sú viacročné a podstatným spôsobom zvyšujú šance takéhoto porastu na prezimovanie. Konkrétne prípady je potrebné, samozrejme, posudzovať individuálne a v spolupráci s našími odbornými poradcami.

Galleko koreň – dávka 0,6-0,8 l/ha

Vyšší obsah účinných látok urýchli vývoj a zníži časový stres. V tomto prípade je vhodné aplikovať TM 5-8 % roztok močoviny. N sa v tejto forme dostane do rastliny veľmi rýchlo (max. 1 hod.) Dávka vody sa vo všetkých prípadoch odporúča 250-350 l/ha.

Boli tu spomenuté len niektoré prípady. Prax nám však prináša oveľa viac rôznych možností. Preto je ideálne, ak sa každý prípad rieši individuálne v konkrétnom poraste – Vy a My. To je najlepšia forma vzájomnej spolupráce.

 

Pšenica ozimná

Ako by mal vyzerať porast pred nástupom do „zimného spánku“? Dostatočne hustý, zapojený. Odnože sú dôležité. Tie jesenné sa v druhej časti vegetácie, na jar, svojou produkciou zrna vyrovnajú hlavným steblám.

Pšenica ozimná, takisto ako ostatné plodiny, potrebuje vyvinuté korene a produktívny listový aparát, ktorý zabezpečí dostatok asimilátov do zásobných pletív.

Porasty sa, v porovnaní s repkou, vyvíjajú neskôr, ale ich prehustenie je tiež nebezpečné:

 • choroby
 • vzájomná konkurencia
 • redukcia koreňov

Pre dosiahnutie optimálneho porastu je v praxi už niekoľko rokov osvedčený spôsob morenia osiva s prídavkom kvalitného pomocného prípravku.

Galleko špeciál   je jedným z nich a aplikuje sa v dávke 1 l/1 t osiva s pomerne vysokou pridanou hodnotou pre porast a vo finále i v navýšení dosiahnutej úrody.

Ak sa toto neurobilo a chceme porastu pomôcť, odporúčame použiť prípravok:

201311_full

galleko_univerzal_t329x40

 • podporuje vytvorenie bohatého koreňového systému, ktorý je základom pre úspešný ďalší zdravý vývoj rastliny
 • výkon fotosyntézy (koncentrácia chlorofylu)
 • vitálne rastliny oveľa lepšie odolávajú škodlivým činiteľom
 • antistresová ochrana jemne „prevedie“ rastliny cez všetky úskalia jesene a umožní im lepšie využiť vodu a živiny

Aplikácia – od 2 do 3 listov 0,4-0,8 l/ha (podľa stavu porastu a podľa termínu), dávka vody 250-350 l/ha. Možnosť použiť TM s listovými hnojivami, insekticídmi, fungicídmi. V rastovom štádiu – začiatok odnožovania – sa neodporúča použiť Galleko koreň, pretože by sa odstránili odnože. Úspešnosť použitia našich prípravkov je (tak ako vždy) úzko spojená s dostatočnou ochranou a výživou porastov. Preto je nutné urobiť všetky agrotechnické opatrenia.

Aj porasty pšenice ozimnej sa na jeseň dajú “zobudiť“ a zlepšiť aplikáciou Galleko univerzál TM s roztokom močoviny (10-15 %). Výsledkom je ustálený porast, ktorý dobre prezimuje a na jar naštartuje do 2. fázy vegetácie. Aplikácia je možná až do zámrazu, po individuálnom posúdení daného stavu a situácie.

Vzájomná dôvera a spolupráca je pre nás veľmi dôležitá, pretože spoločne Vám i nám už roky prinášajú svoje ovocie.