Prípravky radu Galleko a ich využitie na jar

Prípravky radu Galleko predstavujú novú exkluzívnu generáciu stimulácie a protistresovej ochrany. Tieto kvalitou a vlastnosťami nadväzujú na predchádzajúce produkty, ktoré niekoľkoročne úspešne pôsobili na celom území SR. Počas celého roka 2013 vám budeme prinášať aktuálne postrehy a naše odporúčania najoptimálnejšieho použitia prípravkov Galleko tak, aby vaše investície do nich priniesli čo najväčší efekt pre vaše porasty.

Február je mesiac, v ktorom sa niekedy už začínajú jarné práce, konkrétne sejba jarného jačmeňa. V každom prípade však vrcholia prípravy na túto časť vegetácie.

Aktuálne je:

 • Morenie osiva jarného jačmeňa
 • Ošetrovanie porastov repky ozimnej
 • Ošetrovanie porastov pšenice ozimnej a ostatných ozimných obilnín

Firma FORSOL®SK prichádza s ponukou prípravkov na tieto účely.

1. Morenie osiva jarného jačmeňa – prípravok, ktorý ponúkame, nenahrádza moridlo, no môže sa aplikovať spolu s ním ako prídavok.

Galleko špeciál je viaczložkový prípravok, obsahujúci okrem humínových látok, aminokyselín aj N, P2O5, K2O, Mg, B, Mo a S. Je v podstate kombináciou a inováciou doposiaľ používaných prípravkov Huminer® a Fruiter®. Aplikuje sa v dávke 1 liter na tonu osiva jačmeňa. Je miešateľný so všetkými druhmi používaných moridiel.

Účinky

 • zvyšuje energiu klíčenia
 • zlepšuje a urýchľuje vzchádzanie
 • tvorba mohutnej koreňovej sústavy
 • lepšia využiteľnosť vody a živín z pôdneho priestoru
 • rýchlejší rozvoj nadzemnej časti rastlín
 • vyšší výkon fotosyntézy

Výhody

 • aplikácia spolu s moridlom
 • je kvapalný = jednoduchá manipulácia
 • lepšie klíčenie a vzchádzanie dovoľuje znížiť výsevok o 10%, čím sa náklady na jeho nákup kompenzujú

2. Repka olejná ozimná – do porastov tejto plodiny ponúkame Galleko koreň ktorý obsahuje humínové látky, aminokyseliny, auxíny, oligopeptidy, B, Cu, Mo, SO4. Prípravok má vplyv na celú rastlinu, jej habitus a na celkovú architektúru porastu. Podmienky pre dosiahnutie dobrej úrody a kvality aj s pomocou nášho prípravku sú tiež vhodná hustota porastu, dobrý zdravotný stav (bez škodcov a chorôb) a dostatočná výživa rastlín.

Účinky

 • podpora syntézy bielkovín a cukrov
 • tvorba rastových vrcholov
 • stimulácia N
 • lepší príjem Fe
 • tvorba základu – mohutného koreňového systému (hlavný koreň ako aj bočné korene)
 • tvorba hrubého koreňového krčka
 • rýchlejšia tvorba nadzemnej časti rastliny – výkonná fotosyntéza
 • podpora transportu vody a živín z pôdy – z väčšieho objemu
 • vplyv na apikálnu dominanciu – rastliny sú nižšie, podporuje sa tvorba dlhších bočných vetiev = väčší počet šešúľ
 • porast je lepšie prevzdušnený a presvetlený = lepší zdravotný stav
 • menší neproduktívny výpar vody
 • nižšie rastliny, ktoré sú zahustené = vetvy nepoliehajú
 • predĺženie vegetačnej doby = priamy vplyv na výšku úrody
 • rovnomernejšie kvitnutie a dozrievanie

Aplikácia: čo najskôr na jar po inventarizácii porastu a regeneračnom hnojení

 • teplota minimálne 8°C
 • výška rastliny 10-15 cm
 • spôsob – postrek na list v dávke vody minimálne 100 litrov/ha (alebo ak TM s pesticídom tak 250-300 litrov/ha so zachovaním účinkov)
 • miešateľnosť – s kvapalnými hnojivami a všetkými pesticídmi okrem herbicídov
 • dávka 0,4 – 0,8 l/ha – podľa stavu porastu

Vyššie uvedené zásady sú všeobecné aplikačné podmienky. Dôležitý je konkrétny porast, priebeh počasia (napr. neskorší nástup jari), zrážky, teploty… Vo všeobecnosti neodporúčame stimulovať slabé „podvýživené“ porasty. Takéto rastliny vytvoria vetvy a množstvo šešúľ, ktoré však budú slabo vyplnené drobnými semenami, čo zníži úrodu. Výživa a ochrana rastlín je pomerne komplexná záležitosť. Ak sa k tomu pridá vhodná stimulácia porastu, počasie a agrotechnika, ide o široký komplex otázok, ktorými sa treba počas vegetačného obdobia zaoberať. Preto je najlepšie riešiť ich priamo na konkrétnom podniku a poraste. Náš tím je v priebehu celého roka k dispozícii na pomoc pri hľadaní vhodných riešení práve pre vás.

3. Pšenica ozimná (ozimné obilniny) – pšenica ozimná má najväčšie zastúpenie v oseve poľnohospodárskych firiem. Na pomoc pestovateľom tejto plodiny FORSOL®SK ponúka Galleko univerzál, ktorý obsahuje humínové látky, aminokyseliny, oligopeptidy, Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, B, MgO, SO4.

Účinky

 • zvyšuje príjem živín a podporuje rast rastlín počas celej vegetácie
 • podporuje tvorbu jemného koreňového vlásenia, čím zvyšuje využitie vlahy a dodávanej výživy,
 • zlepšuje vývoj a rast nadzemných a podzemných častí rastlín
 • zvyšuje výkon fotosyntézy, odolnosť voči stresom (teploty, sucho) a patogénom

Aplikácia: čo najskôr na jar v štádiu 2-3 listov

 • dávka 0,4 – 0,8 l/ha – podľa aktuálneho stavu
 • spôsob – postrek na list v dávke vody minimálne 100 litrov/ha (alebo ak TM s pesticídom tak 250-300 litrov/ha so zachovaním účinkov)
 • miešateľnosť – s kvapalnými hnojivami a všetkými pesticídmi okrem herbicídov

Pôsobením prípravku sa vytvorí mohutný koreňový systém do hĺbky i do šírky. Listy sa pod vplyvom väčšieho prúdu vody a živín rýchlo rozvíjajú, zvyšuje sa množstvo a kvalita chlorofylu. Prítomnosť mikroprvkov aktivizuje enzýmy a príjem živín. Mohutný metabolizmus znamená rýchlejšiu tvorbu biomasy. Táto fáza rastu je veľmi dôležitá aj pre odnožovanie. Naším spoločným cieľom je mať porast s dostatočným počtom rastlín a produktívnymi odnožami. To je následne základ pre kvalitnú a dobrú úrodu.

Predstavili sme vám ďalšie prípravky z novej generácie stimulácie a protistresovej ochrany pod značkou Galleko, ktorá vznikla inováciou osvedčených prípravkov FORSOL®. Základnými výhodami oproti radu FORSOL® je:

 • rovnaký obsah účinných látok v menšom objeme
 • obohatenie o makro a mikroprvky, ktoré štartujú dôležité procesy v bunkách rastlín
 • nižšia dávka na hektár
 • nižšia cena na hektár = ešte vyššia pridaná hodnota pre Vás – pestovateľov

Podrobnejšie informácie o novej generácii stimulácie a protistresovej ochrany na slovenskom trhu pod značkou Galleko Vám prinesieme priebežne počas celej sezóny 2013 pri našich spoločných stretnutiach u Vás a na porastoch. V tomto roku sme pre Vás prichystali niekoľko zaujímavých noviniek a ešte kvalitnejšie služby ako doteraz.