Galleko koreň


Galleko koreň logo

  • podporuje rast mladých rastlín, tvorbu koreňa a jemného vlásnenia
  • zlepšuje využitie vlahy a dodávanej výživy
  • indukuje tvorbu postranných pukov a vetiev
  • brzdí rast dvojklíčnolistových rastlín
  • zvyšuje odolnosť voči stresom – chladu, suchu, zasoleniu a zamokreniu
  • zvyšuje prah tolerancie k chorobám
  • vďaka obsahu Cu, Mo a S podporuje stabilitu tvorby chlorofylu

 

Chemické a fyzikálne vlastnosti
Vlhkosť max. 75%
Spaliteľné látky v sušine min. 50%
Huminové látky a ich soli min. 14%
Hodnota PH 8-9
Zmes oligopeptiodov a aminokyselín 7%
SO4 min. 2%
Mo min. 0,35%
B min. 0,14%
Cu min. 0,6%