Galleko list


Galleko list je určený na tie plodiny, kde je cieľom rýchly rast listov a rastlín všeobecne (podmienkou je dostatok vlahy). Regeneruje rastliny po chemickom a mechanickom poškodení. Podporuje tvorbu nových listov a zväčšuje listy rastlín. Zvyšuje obsah zásobných látok.

Galleko list logoMá zmáčavý a lepivý účinok. Spôsobuje razantný tok živín a asimilátov do tých častí rastlín, ktoré boli ošetrené. Zrýchľuje metabolizmus a hospodárenie s vodou.

  • je určený na plodiny, u ktorých je tvorba úrody spojená s veľkosťou a výkonom listového aparátu
  • zrýchľuje metabolizmus rastlín
  • zvyšuje koncentráciu chlorofylu a výkon fotosyntézy
  • spomaľuje starnutie a odumieranie starších listov
  • podporuje spevnenie bunkových stien, zlepšuje využiteľnosť N

 

Chemické a fyzikálne vlastnosti
Vlhkosť max. 75%
Spaliteľné látky v sušine min. 60%
Huminové látky a ich soli min. 15%
Hodnota PH 8 až 9
Zmes oligopeptiodov a aminokyselín min 7,5%
Výťažky z morských rias min. 1,5%
B min. 0,14%