Galleko špeciál


Galleko špeciál® je doplnok pri morení osiva a sadiva pre posilnenie energie klíčenia. Pomáha osivám a sadivám pri vzchádzaní, pri tvorbe koreňov i ich nadzemných častí. Zabezpečuje rovnomerné zapojenie porastu a zvyšuje odolnosť voči stresom a zlepšuje fotosyntetický proces a zdravotný stav mladých rastlín.

Galleko špeciál logoPodporuje:

  • tvorbu jemného koreňového vlásnenia, čím zvyšuje využiteľnosť vlahy a výživy
  • rast koreňov a metabolizmus N v nich bez ohľadu na chemickú formu
  • metabolizmus sacharidov ako zdroja energie
  • syntézu chlorofylu a aktivácie enzýmov
  • lepší rast a príjem Fe

 

Chemické a fyzikálne vlastnosti
Vlhkosť max. 79%
Spaliteľné látky v sušine min. 40%
Huminové látky a ich soli min. 12%
Hodnota PH 8-9
Zmes oligopeptiodov a aminokyselín 3%
N min. 1,1%
K20 min. 1,5%
P2O5 min. 0,2%
MgO min. 0,03%
SO4 min. 1,3%
Mo min. 0,07%
B min. 0,13%