Galleko univerzál


Galleko univerzál má široké použitie a je určený pre podporu rastu rastlín počas celej vegetácie od vytvorenia koreňov a listovej plochy, cez obdobie hlavného rastu, až do kvitnutia a rastu plodov.

Zvyšuje využitie vlahy a dodanej výživy. Vhodná je aplikácia na porasty pred príchodom prudkého ochladenia alebo obdobia sucha.

Galleko univerzál logoPodporuje:

  • tvorbu bohatej koreňovej sústavy
  • hlavné a bočné korene, jemné koreňové vlásnenie
  • zvýšenie výkonu fotosyntézy
  • odolnosť voči stresom a patogénom
  • zlepšenie príjmu živín a tvorbu chlorofylu
Chemické a fyzikálne vlastnosti
Vlhkosť max. 79%
Spaliteľné látky v sušine min. 33%
Huminové látky a ich soli min. 10%
Hodnota PH 8 až 9
Fe min. 0,14%
Cu min. 0,11%
Zn min. 0,12%
Mn min. 0,10%
MgO min. 0,28%
SO4 min. 2,4%
Mo min. 0,14%
B min. 0,12%