Pšenica – použitie prípravkov počas vegetácie

PšenicaPšenica a obilniny

Dávkovanie všeobecne:

  • 0,4 l/h – silné a kvalitné porasty
  • 0,6 l/h – stredne kvalitné porasty
  • 0,8 l/h – málo kvalitné porasty

Koreň – zosilnenie a vyrovnanie porastu, odstránenie nadbytočných odnoží

Univerzál – zakorenenie a podpora odnožovania

Kvet a plod – zvýšenie príjmu N, potravinárska kvalita

Pšenica - metodika

Autorom obrázku na indexe je artist in doing nothing. Licencovaný je pod Creative Commons.