Výsledok stimulácie kukurice a slnečnice

Opäť sme testovali výkonnosť a efektivitu, tentokrát prípravku Galleko Rast, na kukurici a slnečnici. Výsledkom je zvýšenie úrody o 0,2 t/h a prínos z aplikácie + 73 € na ha...
read more

Prípravky Galleko v ďalšej časti vegetácie roku 2013

Motto: „Cena je presné číslo, avšak hodnota je nevyčísliteľná“. V čase písania nášho článku sa dá lakonicky konštatovať, že každý rok je iný. Aj napriek tomu, že už roky má počasie na jar iný priebeh, ako by sa „patrilo“. Po suchom roku 2012, kedy porasty zdedili vlahový deficit z jesene 2011, sme s nádejou očakávali jar – začiatok 2. časti vegetácie. Začala sa pomerne dobre, jarný jačmeň sa...
read more

Eliminácia vplyvu extrémnych stresov

Prípravky Galleko v porastoch repy cukrovej a sóji fazuľovej REPA CUKROVÁ Je dôležitá technická plodina. Jej pestovanie sa obmedzilo spolus redukciou cukrovarníctva na Slovensku. Repa cukrová sa pestuje ako surovina na výrobu cukru – sacharózy. Je však zároveň aj významnou bioenergetickou plodinou. Jej potenciál je 2x väčší ako u obilnín. Z pestovateľského hľadiska je to sponová plodina bez...
read more

Prípravky Galleko a ich miesto v technológii pestovania slnečnice a kukurice

Slnečnica ročná a kukurica siata sú plodiny, ktoré nielen krášlia chotáre, ale majú svoje miesto v osevnom postupe aj z ekonomického hľadiska. Ak chce byť pestovateľ úspešný a dosiahnuť úrodu (kvalitu) a zisk, musí dodržať a zvládnuť komplex opatrení. Platí to pri pestovaní všetkých plodín. Aj z tohto dôvodu si pri našej ponuke pripomenieme niekoľko dôležitých poznámok z pestovania a vedenia...
read more

Jarné ošetrenie porastov repky a pšenice

Počasie síce pestovateľov zaskočilo, je potrebné sa však pripraviť na jarné ošetrenie porastov repky a pšenice. Galleko odporúča prípravky, ktoré boli vyvinuté inováciou pôvodnej značky FORSOL®. O kvalite našich prípravkov a významnom efekte pre vás – pestovateľov, svedčí aj vaša spokojnosť a neustále narastajúce plochy poľnohospodárskych plodín, ktoré spoločne ošetrujeme v súčasnosti a...
read more

Pšenica – použitie prípravkov počas vegetácie

Pšenica a obilniny Dávkovanie všeobecne: 0,4 l/h – silné a kvalitné porasty 0,6 l/h – stredne kvalitné porasty 0,8 l/h – málo kvalitné porasty Koreň – zosilnenie a vyrovnanie porastu, odstránenie nadbytočných odnoží Univerzál – zakorenenie a podpora odnožovania Kvet a plod – zvýšenie príjmu N, potravinárska kvalita Autorom obrázku na indexe je artist in doing...
read more