Prípravky Galleko pomáhajú oziminám

Letný oddych je pre väčšinu ľudí v plnom prúde, poľnohospodári však zberajú plody svojej práce. V tomto roku sa zdá, že hustosiate oziminy prinesú o 8 – 12 % vyššie úrody, k čomu na niektorých podnikoch dokázateľne prispeli aj naše prípravky. Nakoľko budú úrody podľa odhadov vyššie aj v iných európskych krajinách, pravdepodobne výkupná cena bude nižšia ,a tak ani výsledný ekonomický efekt nebude...
read more

Prípravky Galleko a oziminy na začiatku jari

V čase písania tohto článku atakuje vonkajšia teplota vzduchu plusové rekordy. Je to akési voľné pokračovanie jesene s neznámym koncom. Jar sa obyčajne začína regeneráciou porastov ozimín, a to hneď vtedy, ako to pôdno-klimatické podmienky dovolia. Tento agrotechnický zásah bude dôležitý vzhľadom na stav porastov repky olejky ozimnej, pšenice ozimnej a ostatných ozimných obilnín. Je veľmi...
read more

Morenie osív jarných plodín, alebo ak sa nás jar opýta…

Ak hovoríme o morení osív jarných plodín, máme na mysli hlavne jačmeň jarný. Pri tejto plodine máme totiž najväčšie skúsenosti, časové i plošné – roky používania a tisícky hektárov v celej SR (od januára 2013 aj v ČR). A je potrebné podotknúť,že výsledky úrod z praxe sú pozitívne. Čo myslíme pod pojmom primorenie? Aký má význam? Čo nám prináša? Niekoľko myšlienok na úvod: Jačmeň jarný je...
read more

Prípravky Galleko v porastoch ozimných plodín na jeseň

Jeseň sa oficiálne (podľa astronómov) začala 22. septembra o 22. hodine a 44. minúte. Je to najťažšie a najzložitejšie obdobie v práci každého pestovateľa: zber, sejba, orba, ošetrovanie  porastov a do toho počasie, ktoré vplýva na organizáciu práce, priebeh, termíny či nervy a stresy zainteresovaných. Ak hovoríme o ozimných plodinách, myslíme tým dve najrozšírenejšie – repku olejku ozimnú...
read more

Zvýšte prínos z hektára repky olejnej o stovky eur

Pomôžeme vám zefektívniť pestovanie repky, najmä teraz, v čase poklesu cien komodít. Prečo? Pretože práve vtedy, keď je nedostatok financií, oveľa viac premýšľate, ktorá investícia vám skutočne prinesie efekt. Ako? Aplikáciou prípravku Galleko koreň na listy repiek počas jesene v dávke 0,4 – 0,8 l/ha Pokus č.1 Pokus...
read more

Pomoc a podpora porastov na jeseň

V čase písania tohto článku trápili celé Slovensko teploty, ktoré nám závideli aj v Egypte. V najprodukčnejších oblastiach už bolo po žatve, mizli posledné balíky slamy a s rozdielnym úspechom sa vykonávala podmietka. Pokiaľ sa nezameriame iba na nákupné ceny repky a pšenice (ktoré klesajú ako ekonomický rast), bola tohtoročná žatva úspešná. Začiatok vegetácie na jar bol opäť špecifický. Jar sa...
read more