Repka – použitie prípravkov počas vegetácie

Repka ozimná

Repka ozimná

Dávkovanie všeobecne:

  • 0,4 l/h – silné a kvalitné porasty
  • 0,6 l/h – stredne kvalitné porasty
  • 0,8 l/h – málo kvalitné porasty

Koreň – jesenná i jarná aplikácia na riedke porasty do 45 ks/m2.

Univerzál – jesenná aplikácia na husté porasty nad 45 ks/m2, spoločná aplikácia s R a E pri zamokrených parcelách.

Kvet a plod – zvýšenie HTS, protistresová ochrana

Repka ozimná  - metodika

Autorom obrázku na indexe  je Takashi. Licencovaný je pod Creative Commons.