Prípravky Galleko a oziminy na začiatku jari

mp201402V čase písania tohto článku atakuje vonkajšia teplota vzduchu plusové rekordy. Je to akési voľné pokračovanie jesene s neznámym koncom. Jar sa obyčajne začína regeneráciou porastov ozimín, a to hneď vtedy, ako to pôdno-klimatické podmienky dovolia. Tento agrotechnický zásah bude dôležitý vzhľadom na stav porastov repky olejky ozimnej, pšenice ozimnej a ostatných ozimných obilnín. Je veľmi dôležité, ako sa čo urobí (použije), a hlavne kedy (čo najskôr).

Repka olejka ozimná

Porasty sú kompletne zapojené, vyvinuté (niektoré až príliš). Dlhá jeseň umožnila rastlinám maximálne sa rozvinúť nielen do hĺbky, ale aj do výšky…, až po príliš vyvinutý habitus. Pri repke olejke ozimnej je to nebezpečné. V jeseni sa porasty začínajú „brzdiť“ už vo fáze 4-6 listov.

Cieľ – prízemná ružica 8-10 listov, silné korene, koreňový kŕčok, neprerastené.

Teplota, dostatok živín a vody v pôde – to je intenzívny rast. Minimálne 5°C stačí na rast nadzemnej časti, 3°C na rast koreňov. Takéto podmienky boli aj počas doterajšej zimy a kto prerastajúci porast morforegulačne nezabrzdil, môže mať problémy.Navyše, vysoké a husté porasty bývajú terčom útokov patogénov (fómová hniloba).

Po inventarizácii porastov (vrátane komplexného zhodnotenia ich stavu) sa potom rozhodujeme pre optimálny zákrok. Rastliny repky olejky ozimnej (aj ostatných ozimín) bývajú zvyčajne po zime vysilené, vystresované a bez zásobných látok, ktoré o.i. zabezpečovali mrazuvzdornosť. Všetko sa minulo.

Výsledkom potom môžu byť po jesenných zásahoch a ostatných vplyvoch rozdiely

 1. normálne porasty, dostatočne husté, dobré vzídené
 2. vysoké, prehustené porasty
 3. kombinácia- porasty poškodené spásaním raticovou zverou

Riedky a nevyvinutý porast sme asi nevideli. Niektoré repky však už veľkosťou a farbou listov (žlté až žlto-fialové sfarbenie) signalizujú problém – málo chlorofylu. V tom prípade je nutné hnojenie dusíkom čo najskôr už preto, že tieto živiny sa už spotrebovali:

 • vegetáciou
 • vyplavením
 • rozkladom pozberových zvyškov predplodiny (ktorých bolo často neúrekom)

Firma FORSOL®SK ponúka prípravky, ktoré môžu pomôcť (a pomáhajú) riešiť problémy ozimných plodín v tejto fáze.

Galleko koreň

Čo podporuje?

 • Tvorbu koreňovej sústavy (hlavný, vedľajšie, vlásočnicovité korene)
 • Koreň – hlavná priorita každej rastliny
 • Mohutnejšie korene – t.j. väčší odber vody a živín z väčšieho pôdneho priestoru
 • Indukuje tvorbu postranných pukov, ktoré tvoria základ pre budúce vetvy
 • Prítomné látky zvyšujú odolnosť voči stresu (rastliny lepšie a pokojnejšie vegetujú, efektívnejšie prijímajú živiny)
 • Podporuje tvorbu a kvalitu chlorofylu, a tak priamo vplýva na výkon fotosyntetického aparátu.

Použitie tohto prípravku bude mimoriadne dôležité a aktuálne v období kedy rastliny potrebujú pomoc pri rekonštrukcii koreňov a nadzemných častí – čo najskôr na jar.

Aplikačné podmienky

Dávka 0,4 – 0,8 l/ha podľa stavu porastu, voda 250 – 300 l, možnosť aplikácie s pesticídmi (insekticídy, fungicídy) a tiež s kvapalnými hnojivami. Rastová fáza použitia: 1-2 listy do konca predlžovacieho rastu.

Galleko univerzál

Je určený na porasty, ktoré potrebujú rýchlo a komplexne podporiť nadzemnú i podzemnú časť.

Podporuje:

 • tvorbu koreňov
 • poskytuje antistresovú ochranu
 • rýchlu tvorbu chlorofylu
 • rast listov a celej nadzemnej časti
 • rozvoj koreňového kŕčka
 • tvorbu nitrátredukázy – príjem N
 • na rozdiel od Galleko koreňa (auxín) sa môže používať počas celej vegetácie

Dávka 0,4-0,8 l/ha.

V jarnom období (1. fáza) odporúčame vo väčšine prípadov (štandardné situácie) použiť Galleko koreň, optimálne v stanovenej kombinácii s Galleko univerzálom. Každý problém pestovateľa je však špecifický a ideálne je riešiť situáciu priamo v konkrétnom poraste použitím jedného alebo dvoch prípravkov, resp. ich kombinácie.

Je nutné poznamenať, že použitie našich prípravkov a ich účinok závisí na zabezpečení adekvátnej výživy a zdravotného stavu rastlín. Preto zdôrazňujeme možnosť aplikácie TM s inými látkami. Je to organizačne aj finančne výhodnejšie.

Pšenica ozimná

Sejba tejto plodiny sa uskutočňovala v rôznych termínoch. Preto bol aj vývoj porastov rozdielny. Od zapojených (odnožujúcich) až po vzchádzajúce. Vďaka počasiu sú všetky porasty kompletné.

Inventarizácia a zhodnotenie porastu budú základnými informáciami po otvorení jari. Po dlhej jeseni rastliny zvyčajne hladujú, sú vystresované. Ak máme hustý porast, musíme podporiť vývoj celej rastliny a hlavne koreňov. Mohutnosť koreňovej sústavy určuje celý ich vývoj v ďalších fázach.

Galleko univerzál

 • aplikačná dávka 0,4-0,8 l/ha, voda 250-300 l
 • možnosť použitia TM podobne ako pri Galleko koreni

Ošetrenie týmto spôsobom prípravkom musí byť „sprevádzané“ jarným regeneračným prihnojením N, prípadne listovým kvapalným hnojivom.

Cieľ: Silná rastlina s mohutnými koreňmi.

Tento zásah by mal byť vykonaný čo najskôr, aby sa porast rýchlo „spamätal“, zosilnel. Takéto rastliny ľahšie prekonávajú stresy v ďalšom období.

Ak takéto opatrenie urobíme neskôr, môže sa stať, že pri vyššej teplote vzduchu začne bujnieť nadzemná časť rastliny. Korene nestačia šíriť úmerne veľkú rastlinu. Odnože, ktoré sa tvoria, sú neproduktívne a len veľmi ťažko nastáva rovnováha medzi rastlinnými hormónmi. Ak to celé sprevádza nedostatok živín, čaká nás úrodová depresia.

Platí – čím skôr rastline pomôžeme, tým skôr je rastlina silná (aj pod zemou), a tým lepšie znáša prípadné neskoršie stresy z počasia.

Galleko koreň a Galleko univerzál sú zmesné prípravky. To znamená, že na rastlinu pôsobia niekoľkými účinkami, dosiahnutými jednou aplikáciou. Je veľmi dôležité, aby tak, ako pri iných výrobkoch (pesticídy, hnojivá) aj tu platila technologická disciplína. To znamená, že je potrebné dodržať dávku, teplotu, vývojovú fázu porastu atď.

Nesprávna aplikácia z akéhokoľvek hľadiska môže byť dokonca škodlivá. Naše produkty sú úspešné nielen v pokusoch, ale aj na veľkých pestovateľských plochách v SR a ČR.

Sústavný ekonomický tlak na pestovanie poľnohospodárskych plodín dáva zelenú používaniu našich produktov. Ich cena (na jednotku plochy) tvorí zlomok nákladov na pestovanie každej plodiny. Ich použitie zefektívňuje investície, a tak sa podieľa na tvorbe zisku.