Výsledok stimulácie kukurice a slnečnice

Opäť sme testovali výkonnosť a efektivitu, tentokrát prípravku Galleko Rast, na kukurici a slnečnici. Výsledkom je zvýšenie úrody o 0,2 t/h a prínos z aplikácie + 73 € na ha viac.

Naše pole 07_2013-page-001